Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

KONFERENCJA EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYYJNEGO

W dniu 10 maja 2007 roku w hotelu Westin w Warszawie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Europejski Bank Inwestycyjny p.n. Sekurytyzacja w Polsce.

EBI prowadzi w Polsce operacje począwszy od roku 1990. Przez siedem lat działalności wartość tych operacji przekroczyła 13 mld. Działalność EBI w Polsce obejmuje nie tylko finansowanie rozwoju transgranicznych sieci transportowych i energetycznych, działalności na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego, ale również finansowanie inwestycji w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W tym ostatnim zakresie EBI prowadzi bardzo ożywioną współpracę z branżą leasingową, której gros klientów zaliczanych jest właśnie do tej grupy firm. Z tego też względu pierwszą część konferencji poświęcono właśnie finansowaniu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jako pierwszy wystąpił Mieczysław Groszek, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Przedsiębiorstw Leasingowych, który przedstawił wyniki kilku badań przeprowadzonych w ostatnich latach wskazujących na nastawienie firm z sektora MŚP do inwestycji, jak również do źródeł ich finansowania, w szczególności w zakresie oceny leasingu jako narzędzia finansowania inwestycji. Ponadto Mieczysław Groszek omówił rozwój leasingu w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, a także wskazał na potencjalne możliwości jego wzrostu na najbliższym okresie.

W dalszej części tego punktu konferencji Heinz Olbers, Dyrektor Wydziału Operacji Kredytowych EBI w Polsce przedstawił współpracę EBI z sektorem bankowym w zakresie finansowania MŚP, podkreślając iż bardzo duży udział w wykorzystaniu środków przez grupy bankowe mają właśnie firmy leasingowe.

W drugiej części konferencji przedstwiono mechanizmy funkcjonowania sekurytyzacji w Europie, uwarunkowania prawne dla tego typu transakcji oraz realia rynkowe na przykładzie doświadczeń rynku hiszpańskiego.

W końcowej części konferencji zaprezentowano, w ramach studium przypadku, transakcję sekurytyzacyjną jaką Raifeisen Leasing Polska zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.