Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Konferencja Big Consulting i ZPL

8 grudnia 2010 w warszawskim Hotelu Marriott odbyłą się konferencja organizowana wspólnie przez Big Consulting oraz Związek Polskiego Leasingu pod tytułem "Wykorzystanie informacji o wiarygodności kontrahenta w działalności leasingowej". ZPL reprezentował Dyrektor Generalny Andrzej Sugajski. Konferencja adresowana była do kadry zarządzającej firm leasingowych w Polsce. Ważnym punktem warszawskiej konferencji były "Doświadczenia i oczekiwania firm leasingowych w korzystaniu z informacji" - prezentowane przez Lecha Stabiszewskiego - Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem, VB Leasing Polska SA.