Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Komitet Wykonawczy ZPL w niezmienionym składzie zrealizuje strategię organizacji na lata 2018-2020

Warszawa, 04.06.2018

Delegaci obecni podczas Walnego Zebrania Związku Polskiego Leasingu zdecydowali o przedłużeniu kadencji trzech członków Komitetu Wykonawczego ZPL na kolejne dwa lata. 

Pracami polskiej organizacji leasingowej kieruje dalej Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu PKO Leasing S.A., pełniący funkcję przewodniczącego KW ZPL, natomiast Radosław Kuczyński (Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.) i Mieczysław Woźniak (Dyrektor Departamentu Leasingu w Alior Banku S.A.) pozostają na stanowiskach wiceprzewodniczących. O braku zmian we władzach Związku Polskiego Leasingu zdecydowali delegaci obecni na Walny Zebraniu ZPL, które odbyło się pod koniec maja w Warszawie.

Obok wybranych na kolejną 2-letnią kadencję, swoją misję będą kontynuować Marcin Balicki (Prezes Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o.), Grzegorz Borowiec (Prezes Siemens FINANCE Sp. z o.o. do 20.06.2017), Ewa Łuniewska (Prezes Zarządu ING Lease Polska Sp. z o.o.), Artur Nowicki (Dyrektor Generalny Fraikin Region Europy Środkowej i Wschodniej) oraz Leszek Pomorski (Członek Zarządu PZWLP).

Wynik wyborów oznacza, że niezmieniony, ośmioosobowy skład Komitetu Wykonawczego ZPL będzie realizował strategię, która została przyjęta przez ZPL pod koniec 2017r. Wypracowana koncepcja stawia na takie istotne dla działalności branży leasingowej aspekty jak digitalizacja procesu leasingowego, nowe projekty badawcze czy otwarcie się na nowe trendy w motoryzacji.

Andrzej Krzemiński, przewodniczący KW ZPL komentując wyniki wyborów powiedział: Bardzo dziękuję szefom spółek i zarządów za głosowanie, za delegowanie pracowników do pracy społecznej na rzecz naszego związku. Mam nadzieję, że dzisiaj udało nam się pokazać ZPL, jako organizację prężnie działającą, o sprecyzowanym planie działania. Związek, który angażuje zarządy i pracowników w aktywności na rzecz ZPL, związek pracujący na mocnych społecznych zasadach, który jest w stanie ocenić potrzeby branży leasingowej i skutecznie wpłynąć na zmianę przepisów.

Obok wyborów do Komitetu Wykonawczego ZPL, podczas Walnego Zebrania ZPL zostały przeprowadzone wybory do Komisji Rewizyjnej ZPL, do której na następną kadencję został wybrany Maciej Cymmerman (BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.). Natomiast w Sądzie Koleżeńskim ZPL przez kolejne dwa lata będą pracować: Jerzy Strasz (Millennium Leasing Sp. z o.o.) oraz Mariusz Włodarczyk (BZ WBK Leasing S.A.). Podczas zebrania zaangażowani w pracę Związku eksperci zaprezentowali sprawozdanie z działalności Komitetu Wykonawczego i biura ZPL oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Prowadzone dyskusje dotyczyły budżetu, aktywności zrealizowanych i planowanych przez Związek. Partnerem spotkania była firma Starter24.

Materiał do pobrania:
- Materiał prasowy ZPL (plik PDF


Dodatkowe informacje dla mediów:

Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl