Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

KOLEJNA NOWELIZACJA USTAWY O VAT

Projekt kolejnej nowelizacji ustawy o VAT został w kwietniu br. zgłoszony przez grupę posłów z różnych klubów parlamentarnych ( z inicjatywy m.in. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych).

Pod koniec maja projekt uzyskał rekomendację Komisji Ustawodawczej i na jednym z najbliższych posiedzeń, tj. prawdopodobnie ok. 15 czerwca br. zostanie wprowadzony pod obrady Sejmu. Projekt przewiduje m.in. likwidację limitu kwotowego przy odliczaniu VATu od pojazdów. Tekst projektu ustawy.