Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Kapitał na rozwój - nowe możliwości

Związek Polskiego Leasingu zaprasza do udziału w konferencjach realizowanych w ramach cyklu „Kapitał na rozwój - nowe możliwości". Podczas regionalnych spotkań eksperci - praktycy przybliżą właścicielom mikro, małych, średnich i dużych firm różne źródła finansowania inwestycji. Najbliższa konferencja odbędzie się 17 września w Toruniu. Kolejne spotkania są zaplanowane w Krakowie (22.10), Gliwicach (19.11) oraz Kielcach (10.12).
 

„Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i zagranicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują, w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć" - napisała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, zapraszając przedsiębiorców do udziału w cyklu.

Spotkania zostaną podzielona na dwa bloki tematyczne:

poranny - przedstawienie dwóch uzupełniających się instrumentów finansowych obejmujących: kredyt technologiczny na innowacyjne technologie oraz leasing jako wygodny i elastyczny sposób finansowania środków trwałych dostosowany do potrzeb MŚP. Eksperci opowiedzą w jaki sposób leasing pomaga w rozwoju biznesu. Firmy rozpoczynające działalność będą mogły skorzystać z usług funduszy Business Angel / Anioły Biznesu.

południowy - trzy interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji. Warsztaty będą miały charakter praktyczny, a w ich ramach zostaną zaprezentowane wybrane regionalne studia przypadków / case studies.

Organizatorem cyklu jest Konfederacja Lewiatan, a partnerami: Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polski, PKO Leasing, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan oraz Związek Polskiego Leasingu (partner merytoryczny).

Udział w konferencjach jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń. Program oraz rejestracja online została udostępniona na stronie Konfederacji Lewiatan.