Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Jurgen R. Thumann prezydentem BUSINESSEUROPE

Nowym prezydentem BUSINESSSEUROPE (Konfederacji Europejskiego Biznesu) został wybrany Jurgen R. Thumann, były prezydent Federacji Niemieckiego Przemysłu (BDI). Stanowisko obejmie stanowisko 1 lipca 2009 r.

BUSINESSEUROPE jest największą organizacją biznesową w Europie, reprezentuje ponad 20 mln firm.

J. Thumann zastąpi obecnego prezydenta Ernesta Antonie Seilliere, który pełnił tę funkcję przez dwie kadencje, czyli od 2005 roku.