Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Jaka przyszłość czeka leasing?

Ostatnie 30 lat to okres intensywnego rozwoju polskiej gospodarki, budowy jej instytucji, w tym tworzenia regulacji, czas integracji z Unią Europejską, ponad dwukrotny wzrost liczby przedsiębiorstw i pojawienie się leasingu jako źródła finansowania ich inwestycji. Przez 25 z 30 lat transformacji branża leasingowa wspierała procesy rozwojowe polskiej gospodarki. Bez leasingu przedsiębiorstwa nie miałyby szans na niezbędne im maszyny i urządzenia czy środki transportu, a gospodarka na modernizację.

Na początku lat 90. leasing był instrumentem, o którym polscy przedsiębiorcy wiedzieli niewiele – nie budził wielkiego zaufania i był traktowany raczej jako ciekawostka i finansowa innowacja. Dzięki zmianom realiów gospodarczych, a przede wszystkim w efekcie systematycznych i efektywnych działań edukacyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa leasingowe i Związek Polskiego Leasingu (początkowo jeszcze jako Konferencja Przedsiębiorstw Leasingowych), sposób korzystania z leasingu przeszedł istotną ewolucję. Dziś polska branża leasingowa finansuje 29,3% aktywów w polskiej gospodarce, zajmuje wysoką pozycję na rynku europejskim, sprzyja polskiej innowacyjności i jest kluczowym źródłem finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw.


Wartość inwestycji sfinansowanych przez polską branżę leasingową rosła średniorocznie o 19% pomiędzy 1995 i 2018 rokiem. Wskaźnik wartości umów leasingowych podpisanych w 2018 roku w relacji do polskiego PKB należy obecnie do najwyższych w Europie. Mogłoby się wydawać, że polski rynek leasingu jest już dziś dojrzały i stabilny. Obserwatorzy i eksperci związani z branżą zwracają jednak uwagę na konieczność ciągłej gotowości do zmian i ciągłego dostosowywania oferty leasingowej do zmieniających się potrzeb polskiej gospodarki, w tym przedsiębiorstw. Postęp technologiczny zmienia modele biznesowe i oczekiwania konsumentów – ma to istotny wpływ na atrakcyjność usług leasingowych i sposób prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa leasingowe. Zmianom ulega również otoczenie regulacyjne i praktyka w zakresie opodatkowania. Ostatnie miesiące 2018 roku upłynęły na dyskusjach dotyczących nowych warunków leasingowania samochodów osobowych, a kilka tygodni temu pojawiła się informacja o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym leasing zwrotny to jedna usługa, a nie dwie odrębne transakcje.


Związek Polskiego Leasingu aktywnie uczestniczy w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania współczesności, zdaje sobie sprawę z problemów, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorstwami leasingowymi. Dlatego w strategii Związku, którą przyjęto pod koniec 2017 roku, położony jest nacisk na digitalizację procesu leasingowego, przemysł motoryzacyjny, otwarcie na nowe trendy technologiczne oraz projekty badawcze dotyczące m.in. ochrony środowiska.


„Chcemy, aby branża leasingowa była postrzegana jako nowoczesny sektor, wykorzystujący najnowsze rozwiązania techniczne. Uważamy, że wprowadzenie e-leasingu wpłynie na wzrost konkurencyjności branży, a klienci zyskają wygodny kanał dostępu. W kolejnych latach zamierzamy także zaprezentować nowe podejście do statystyki, dzielić się wynikami badań, które pokażą rolę branży leasingowej w finansowaniu polskiej gospodarki i przedsiębiorstw. Interesują nas nowe zjawiska: rosnąca rola mobilności, nowe sposoby korzystania z pojazdów, ekonomia współdzielenia" - podkreśla Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.

W wyniku podjętych zobowiązań, już w kwietniu 2018 r. zorganizowano w Warszawie pierwszą konferencję „E-Leasing Day”, podczas której rozmawiano między innymi o „uberyzacji branży leasingowej”, dyrektywie PSD2 oraz elektronicznym podpisie. Spotkanie, zainicjowane przez liderów działającej przy ZPL Grupy ds. Digitalizacji, otworzyła debata dotycząca przyszłości branży w cyfryzującym się otoczeniu gospodarczym. Kolejna edycja tego wydarzenia jest zaplanowana na 10 czerwca br. w Warszawie.
Cyfryzacja, robotyzacja, algorytmizacja, zmiany zachodzące w globalnej gospodarce oznaczają, że także polska gospodarka za kolejne 25 lat będzie wyglądała zupełnie inaczej, a wraz z nią zmieniać się będzie również branża leasingowa. Zmiany takie są zawsze zarówno wyzwaniem, jak i szansą dla polskich przedsiębiorstw.

M.in. tym tematom zostanie poświęcony panel dyskusyjny pt. „Przyszłość branży leasingowej”, który odbędzie się 14 maja, w godzinach 9.30 – 11.00 w Sali Konferencyjnej nr 1, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Będzie to pierwsza debata prezesów firm leasingowych, zorganizowana wspólnie przez branżę. W dyskusji wezmą udział Marcin Balicki - prezes zarządu, Millennium Leasing Sp. z o.o., Andrzej Krzemiński - przewodniczący Komitetu Wykonawczego, Związek Polskiego Leasingu (ZPL), Radosław Woźniak - wiceprezes zarządu, Europejski Fundusz Leasingowy SA, Paweł Pach - prezes zarządu, PKO Leasing SA, Cezary Raczyński - prezes zarządu, mLeasing Sp. z o.o., Marta Wolańska - prezes zarządu, „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. Prezentację wprowadzającą do debaty, materiał koncentrujący się na najważniejszych wnioskach płynących z raportu PwC i ZPL przedstawi Marcin Chomiuk, Partner w PwC, a dyskusję poprowadzi Katarzyna Urbańska, Vicedirector Financial Services Regulatory w PwC. Panel dyskusyjny będzie odnosił się m.in. do cyfryzacji procesów leasingowych, automatyzacji, robotyki czy wpływu leasingu na poziom krajowych inwestycji.

Wydarzenie wpisuje się w oficjalne obchody 25-lecia Związku Polskiego Leasingu (ZPL). Tydzień później po EKG tj. 20 maja, w Warszawie, polska branża leasingowa będzie świętowała jubileusz 25-lecia Związku Polskiego Leasingu, a na 21 maja zaplanowane jest Walne Zebranie Związku Polskiego Leasingu.
 
W części oficjalnej spotkania jubileuszowego ZPL zostały zaplanowane m.in. prezentacja raportu PwC i ZPL pt. „25 lat leasingu w Polsce. Od finansowej innowacji do finansowania polskiej innowacyjności”, dyskusja panelowa z udziałem partnerów biznesowych branży leasingu oraz wystąpienie Youri Drabenta pt. "Niesamowita Przyszłość, czyli przegląd przykładów postępu technologicznego, który zmienia nasz świat - i co to znaczy dla Twojego biznesu i życia."

Partnerami strategicznymi jubileuszu są firmy Asseco Data Systems oraz Starter24, partnerami głównymi jubileuszu zostały firma Ailleron oraz Biuro Informacji Kredytowej. Partnerzy jubileuszu: AVS Polska, Dekra Polska, Grupa Europa. Partnerem medialnym jubileuszu jest Dziennik Gazeta Prawna.

Dodatkowe informacje na temat wydarzeń organizowanych przez ZPL i spraw istotnych dla branży udostępnia oficjalny profil organizacji na LinkedIn #Związek Polskiego Leasingu (ZPL).
 
Zapraszamy do wspólnego świętowania.

 __________________________________________________________________________________
Każdorazowo przywołując dane lub analizy Związku Polskiego Leasingu, prosimy o podanie źródła cytowanych danych.

 
Materiały do pobrania:
- materiał prasowy ZPL (plik PDF)

Dodatkowe informacje dla mediów:
Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl