Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

IX Forum Korporacyjne

ZPL był partnerem IX Forum Korporacyjnego, dorocznego spotkania liderów bankowości, gospodarki i przedstawicieli administracji. Tematem tej edycji Forum było „Finansowanie polskich przedsiębiorców w okresie wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego."

W panelu dyskusyjnym, którego tematami przewodnimi były: „Finansowanie działalności gospodarczej przez banki. Realia i perspektywy w 2010 r." oraz „Jeśli nie bank to kto?" wziął udział przewodniczący KW ZPL, Andrzej Krzemiński.

Dyrektor generalny ZPL Andrzej Sugajski wystąpił z prelekcją w trakcie części warsztatowej Forum „Instrumenty finansowe dla firm w okresach spowolnienia i rozwoju."

Organizatorami Forum, któremu patronował wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, były Związek Banków Polskich i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.