Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

IV Kongres Pośrednictwa Finansowego

IV Kongres Pośrednictwa Finansowego
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zaprasza do udziału w IV Kongresie Pośrednictwa Finansowego. Kongres odbędzie się w Warszawie, 2 października 2018 roku. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Związek Banków Polskich, Związek Polskiego Leasingu, Polski Związek Faktorów, Izba Domów Maklerskich, Fundacja EFPA Polska oraz Warszawski Instytut Bankowości.
 

 

 

Organizowany od 2015 roku Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne wydarzenia dla sektora pośrednictwa finansowego w Polsce. Kongres jest miejscem otwartej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju sektora, dyskusji o praktykach biznesowych sektora a także platformą wymiany najlepszych doświadczeń zbudowaną w ten sposób by wpływała na kształt standardów etycznych i biznesowych sektora.

Wizja pośrednictwa finansowego w ciągu 3-5 najbliższych lat - nowe trendy, nowe produkty, konsolidacja sektora, szanse biznesowe oraz odpowiedzialność pośrednika finansowego to obszary, które będą poruszone podczas czwartej już edycji Kongresu. W dyskusji panelowej poświęconej wymienionym zagadnieniom weźmie udział Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Podczas tegorocznego Kongresu po raz trzeci wręczony zostanie Laur Pośredników Finansowych - specjalne wyróżnienie dla instytucji, oferujących produkty lub usługi finansowe dbając o najwyższą jakość współpracy z firmami pośredniczącymi w ich sprzedaży. Pierwsze edycje Lauru pokazały, że idea, która ma na celu promowanie najlepszych praktyk we współpracy w relacji pośrednik - instytucja finansowa jest ważna i tym samym KPF kontynuuje ten projekt.

Z zaproszenia do udziału w trzech pierwszych edycji Kongresu skorzystało ponad 600 uczestników. Uczestnicy Kongresu reprezentowali nie tylko sektor pośrednictwa finansowego ale również sektor bankowy, instytucje pożyczkowe, zakłady i towarzystwa ubezpieczeń, nie zabrakło wspierających rozwój branży pośrednictwa finansowego fintechów czy firm doradztwa prawnego i strategicznego. Udział przedstawicieli tak wielu sektorów potwierdza, iż Kongres stał się ważnym projektem merytorycznym i cenionym przez profesjonalistów miejscem networkingu.

Data: 2.10.2018
Więcej informacji: www.kpf.pl
Miejsce: Warszawa, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79