Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Informacja prasowa ZPL

W związku z uchwałą NSA w sprawie opodatkowania VAT ubezpieczeń przedmiotu leasingu, ZPL przekazuje stanowisko branży w tej sprawie. Uchwała NSA jest odpowiedzią na zapytanie Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpatrującego sprawę konkretnej firmy. Chociaż wspomniana uchwała NSA jest niekorzystna dla praktyki stosowanej przez leasingodawcę, to jednak ostateczna decyzja należy do NSA rozpatrującego tę sprawę. Podkreślając jednostkowy charakter tej sprawy, mamy na myśli fakt, że w sprawach kilku innych firm WSA rozstrzygały inaczej, czyli na korzyść firm leasingowych, co oznacza, że materia prawna jest skomplikowana, a stosowane modele transakcyjne są różne i mogą istotnie determinować wyroki sądów. Dlatego też ZPL uważa, że nie istnieją powody do gwałtownych reakcji zarówno firm leasingowych jak i klientów, a podstawową sprawą jest oczekiwanie na jednoznaczne rozstrzygnięcie w skali kilku toczących się postępowań. Jednocześnie zgodnie z informacjami posiadanymi przez ZPL firmy toczące aktualnie spory w tej sprawie, będą dążyć do wykorzystania wszelkich możliwych instancji, w tym Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) i środków dla jednoznacznego wyjaśnienia tego problemu. Ich argumentacja opiera się na wielu interpretacjach organów skarbowych oraz uchwale Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z roku 1998, które potwierdzały zasadność stosowanego podejścia. Została ona też potwierdzona w opiniach renomowanych doradców podatkowo-prawnych.

Związek Polskiego Leasingu