Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

INFORMACJA


 
 
Warszawa, 22.07.2022 
 
 
Rada Związku Polskiego Leasingu podjęła decyzję o powołaniu Andrzeja Sugajskiego, dotychczasowego Dyrektora Generalnego ZPL, na stanowisko Prezesa Zarządu Związku Polskiego Leasingu. Decyzja Rady ZPL jest związana z rezygnacją Tomasza Sudaja ze stanowiska Prezesa Zarządu ZPL. 

Jednocześnie informujemy, że Andrzej Sugajski zdecydował się podjąć nowej roli i będzie ją sprawował w okresie przejściowym tj. od 16 lipca br. do czasu wyłonienia nowego Prezesa ZPL. Aktualnie Rada ZPL, przy udziale zewnętrznej firmy specjalizującej się w rekrutacji kandydatów na najwyższe stanowiska kierownicze, prowadzi proces rekrutacyjny, który zakończy się powołaniem nowego prezesa Związku Polskiego Leasingu. 

Bardzo dziękujemy Andrzejowi Sugajskiemu za jego decyzję i zapewnienie ciągłości prac ZPL w tym przejściowym okresie. Dziękujemy także Tomaszowi Sudajowi, który od 1 grudnia 2021r. do 15 lipca 2022r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu ZPL, za realizację transformacji polskiej organizacji leasingowej. Życzymy mu powodzenia w nowej roli prezesa spółki Alior Leasing.
 
Rada Związku Polskiego Leasingu