Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

III Forum BOMIS WYCENY 2018

Zapobieganie defraudacjom przy finansowaniu inwestycji zabezpieczanych na maszynach i urządzeniach to temat konferencji, która odbędzie się 22 października w Poznaniu.
 
Konferencja „III Forum BOMIS WYCENY 2018" ma na celu wsparcie wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami finansującymi inwestycje, a rzeczoznawcami wyceniającymi wartość aktywów, pod kątem obszarów i sposobów defraudacji funduszy bankowych. Organizatorzy chcą przekazać uczestnikom informacje na temat sposobów weryfikacji legalności użytkowania i wartości rynkowej środków technicznych w celu właściwej oceny jakości zabezpieczenia. Innym celem spotkania będzie wypracowanie wspólnego standardu oceny wartości rynkowej i zgodności formalno- prawnej środków technicznych [maszyn i urządzeń], minimalizującego ryzyko inwestycyjne firm leasingowych i banków.

Organizatorem spotkania jest Fundacja BOMIS, a partnerami merytorycznymi: Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., Związek Polskiego Leasingu, Siemens Finance sp. z o.o. oraz Porozumienie Rzeczoznawców BOMIS.

Data: 22 października 2018 r.
Miejsce: Poznań, Hotel Platinum Palace Residence, ul. Reymonta 19
Zgłoszenia, dodatkowe informacje: www.fundacja.bomis.pl