Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

II Krajowa Konferencja Ochrony Danych Osobowych

Szanse i ryzyka dla przedsiębiorstw w przededniu wejścia w życie unijnej reformy przepisów o ochronie danych osobowych - to hasło drugiej edycji Krajowej Konferencji Ochrony Danych Osobowych, która odbędzie się 19 października 2016r. w warszawskim Hotelu Sheraton. Związek Polskiego Leasingu został partnerem merytorycznym wydarzenia.
 
Eksperci, występujący podczas tegorocznej konferencji skoncentrują się na analizie postanowień Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych w kontekście wpływu tych postanowień na praktykę funkcjonowania przedsiębiorstw działających w Polsce.

Wśród zagadnień, które zostaną omówione znajdą się takie kwestie, jak: Digital Single Market, prawo do bycia zapomnianym, sankcje z tytułu naruszenia wymogów Rozporządzenia, zasady współpracy przedsiębiorców z organem kontrolnym czy rola wewnętrznego oficera ds. ochrony osobowych w procesie zapewnienia zgodności działalności przedsiębiorstwa z wymaganiami Rozporządzenia.

II edycji Krajowej Konferencji Ochrony Danych Osobowych będzie towarzyszył Konkurs Dziennikarski „Złota Kłódka" na najlepszą publikację dotyczącą ochrony danych osobowych. Konkurs zostanie oficjalnie zainaugurowany w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (17 maja).

Organizator: JDS Consulting.
Patroni Honorowi: Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pani Minister Magdalena Gaj.

W organizację wydarzenia zaangażowały się jako partnerzy merytoryczni podmioty liczące się w obrocie prawnym i gospodarczym. Wśród nich: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Uczelnia Łazarskiego, Związek Polskiego Leasingu, Kancelaria Adwokacka Adw. Julia Kamińska-Kasjaniuk, Fundacja Pro Progressio oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, odoserwis.pl, magazyn Outsourcing&More oraz portale: OutosourcingPortal, eGospodarka.pl i praca.pl.

Dodatkowe informacje: link