Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

II Bankowe Forum Wierzytelności

W dniu 2 marca 2011 odbyło się II Bankowe Forum Wierzytelności zorganizowane przez BIG Infomonitor. Tematem głównym Forum były "Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności - czy windykacja będzie miałą pracę przez najbliższe 5 lat?". W spotkaniu wziął udział przedstawiciel ZPL - Dyrektor Generalny Andrzej Sugajski.
Więcej o Forum pod adresem www.big.pl/forum