Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH

W dniach 8-10 maja ZPL współorganizował poświęconą absorpcji funduszy unijnych w latach 2007-2013 konferencję „Pieniądz robi pieniądz" w ramach I Forum Funduszy Europejskich pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Podczas konferencji przedstawiciele ZPL przedstawili prezentacje dotyczące możliwości wykorzystania leasingu w wykorzystaniu funduszy unijnych w działaniach przeznaczonych dla beneficjentów zainteresowanych inwestycjami w innowacyjne przedsięwzięcia, w projekty z zakresu ochrony środowiska, w inwestycje w rolnictwie i na rzecz samorządów, a także zapoznano uczestników konferencji z sytuacją na rynku leasingu w Polsce i w Europie.