Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

HONOROWI CZŁONKOWIE ZPL

Gala z okazji 10-lecia ZPL stała się okazją do nadanie tytułu honorowego Członka Związku trzem osobom, w zgodnej opinii władz ZPL, najbardziej zasłużonym dla rozwoju rynku leasingu w Polsce: Leszkowi Czarneckiemu, Adamowi Martowskiemu i prof. Jerzemu Poczobutowi.

Leszek Czarnecki - obecnie Prezes Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. (wkrótce Getin Banku), a wcześniej pomysłodawca i założyciel w 1991 r. Europejskiego Funduszu Leasingowego, który w krótkim czasie stał się liderem dynamicznie rozwijającego się rynku leasingowego w Polsce. W marcu 2000 wprowadził EFL na giełdę w Warszawie i w Londynie. W 2001 roku przeszedł z EFLa do pracy w grupie Credit Agricole. W kwietniu 2004 r. dziennik „The Financial Times" z okazji 25-lecia wejścia na rynek ogólnoeuropejski uznał Dr Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości wyznaczać będą kierunki jego rozwoju. Na prestiżową listę „FT", Leszek Czarnecki wpisany został jako jedyny Polak.

Adam Martowski - jeden z pionierów polskiego rynku leasingu, twórca firmy BRE Services, później działającej jako BRE Leasing i jej wieloletni prezes (przez ponad 11 lat). W latach 1994-2001 Członek Zarządu Leaseurope. Autor szeregu publikacji poświęconych leasingowi. Człowiek-instytucja w polskim leasingu.

Profesor Jerzy Poczobut - autor projektu regulacji umowy leasingu w kodeksie cywilnym, wybitny specjalista w zakresie międzynarodowego prawa prywatnego i handlowego oraz prawa cywilnego. Od 30 lat bada zjawisko leasingu w Polsce i na świecie. Autor ponad 100 prac naukowych, w tym wielu poświęconych leasingowi, ze sztandarowym dziełem, będącym zarazem jego rozprawą habilitacyjną pt. „Umowa leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym" wydanym nomen omen równo 10 lat temu.