Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Henryka Bochniarz ponownie prezydentem Lewiatana

Rada Główna PKPP Lewiatan wybrała nowy Zarząd Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Prezydentem Lewiatana została ponownie Henryka Bochniarz. Podczas Zgromadzenia Ogólnego PKPP Lewiatan przyjęła także plan działań na lata 2010-2013.

Andrzej Krzemiński, przewodniczący KW Związku Polskiego Leasingu, został ponownie wybrany jednym z wiceprezydentów PKPP Lewiatan.