Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Gala 20-lat Związku Polskiego Leasingu

W dniu 28.05.2014 w Jachrance k. Warszawy odbyła się Gala 20-lecia Związku Polskiego Leasingu.

Podczas Gali 20-lecia Związku Polskiego Leasingu został oficjalnie przedstawiony Raport podsumowujący 20 lat polskiego rynku leasingu. Licznie zebrani przedstawiciele polskiego sektora leasingowego, bankowego, administracji publicznej, partnerzy oraz eksperci branżowi spotkali się, aby uczcić jubileusz ZPL. 

Kulminacyjnym punktem spotkania była debata podsumowująca rozwój rynku leasingu na przestrzeni ostatnich 20-lat z udziałem:

- dr Leszka Czarneckiego,

- dr Mieczysława Groszka,

- dr Adama S. Martowskiego, 

- Prof. dr hab. Jerzego Poczobuta,

- dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek. 

 

Debatę poprowadził redaktor Maciej Głogowski.

 

Partnerami ZPL podczas obchodów 20-lecia są:

Partner główny obchodów 20-lecia PZU SA

Partner obchodów 20-lecia Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Partner publikacji MDDP sp. z o.o.

Partner publikacji Cassiopae. 

 
Partnerzy: