Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Fundacja Centrum PPP

ZPL podjął działania na rzecz popularyzacji na polskim rynku partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). W czerwcu przedstawiciel ZPL wziął udział w spotkaniu, podczas którego uzgodniono utworzenie Fundacji Centrum PPP. Celem działania fundacji jest ułatwienie stosowania PPP w Polsce poprzez tworzenie warunków skracających czas przygotowywania projektów, opracowywanie standardów umów i procedur, obniżanie kosztów przygotowań projektów, promocję idei i konkretnej wiedzy na ten temat, zbieranie i upowszechnianie doświadczeń z tych krajów, gdzie PPP rozwija się bez przeszkód. Projekt Centrum PPP uzyskał poparcie ministerstw finansów, gospodarki, infrastruktury, jak i samorządów.