Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Forum Leasingu 2011

W dniach 21-22.11.2011 w podwarszawskich Otrębusach odbyło się organizowane przez ZPL Forum Leasingu.

Forum było okazją do spotkania dla przedstawicieli firm członkowskich Związku Polskiego Leasingu oraz poszerzenia wiedzy dotyczącej najważniejszych dla branży zagadnień. Wśród tematów Forum znalazły się:

- Zagadnienia dotyczące regulacji Bazylea III, zaprezentowane przez Wiceprzewodniczącego KW ZPL Mariusza Kurzaca,

- Prezentacja dotycząca aktualnego stanu prac nad zmianami w standardach rachunkowych, PriceWaterhouseCoopers,

- Prezentacja poruszająca temat planowanych zmian podatkowych w Polsce w 2012 roku, Marty Szafarowskiej z kancelarii MDDP.