Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Forum Leasingu

Doroczne Forum Leasingu odbyło się 21 i 22 października w Pałacu Łuszczewskich w Błoniu. W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli firm stowarzyszonych w Związku Polskiego Leasingu, który był organizatorem Forum.
W czasie Forum przedstawiono szacunkowe wyniku leasingu po III kwartale 2008 r. omówiono decyzje podjęte przez Walne Zgromadzenie Leaseurope, które odbyło się w dn. 3-5 października w Madrycie.