Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

FORUM BANKOWE 2007

W dniu 14 marca 2007 r. odbyło się w Warszawie Forum Bankowe zorganizowane przez Związek Banków Polskich, w którym głos zabrali eksperci i czołowe postacie sceny finansowej w POLSCE, m.in. Sławomir Skrzypek - Prezes NBP, dr Sławomir Kluza - Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego, Wojciech Kwaśniak - Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego, Arkadiusz Huzarek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Tematem spotkania była przyszłość nadzoru bankowego oraz sieci bezpieczeństwa sektora finansowego w Polsce i Unii Europejskiej. Omówiona została także kwestia wpływu dyrektywy CRD na finansowanie rozwoju gospodarczego kraju, oraz konsekwencje jej wdrożenia dla banków i klientów.