Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Flotowe Prawo 2020 w eksperckim wydaniu

Flotowe Prawo 2020 w eksperckim wydaniu
Czy czekają nas ważne zmiany prawno-podatkowe, istotne dla firm użytkujących samochody służbowe? Czy schematy podatkowe to fiskalna „pajęczyna" zastawiona m.in. na firmy posiadające i użytkujące floty samochodowe? Czy RODO przestanie nas w końcu straszyć - to m.in. pytania, na które odpowiedzą organizatorzy spotkania konferencyjno-szkoleniowego z cyklu Flotowe prawo. Przed nami jego siódma edycja - już 30 stycznia 2020 r. w Warszawie.
 

Magazyn „EuroFlota", przy współudziale merytorycznym ekspertów z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Gekko Taxens, organizuje spotkanie konferencyjno-szkoleniowe z cyklu Flotowe prawo. Tematem przewodnim styczniowej edycji są „samochody w firmie 2020 - nowości i praktyka w podatkach, prawie, regulaminach i finansach".

Zaproszeni eksperci przeanalizują bieżące zagadnienia. Marta Szafarowska, Partner w Gekko Taxens, zreferuje najważniejsze aspekty korzystania z samochodów w działalności w 2019 / 2020. Dowiemy się m.in., jak wyglądają „stare" zasady i najnowsze orzecznictwo w zakresie odliczenia VAT od nabywanych i wykorzystywanych samochodów, czy też jak powinna wyglądać współpraca leasingodawcy (wynajmującego) i leasingobiorcy (najemcy) w zakresie likwidacji szkód, wobec stanowiska zakładów ubezpieczeniowych w odniesieniu do wypłaty odszkodowań w części dotyczącej VAT. Marta Szafarowska przedstawi również zależności jakie występują w obszarze tzw. „schematów podatkowych", a działaniami w obszarze floty samochodowej. Dowiemy się, czy firma leasingowa co do zasady jest w stanie stwierdzić, czy i którzy z jej klientów choćby potencjalnie zmierzają do uzyskania korzyści spełniających kryterium „głównej korzyści podatkowej"?

Anna Ziemnicka, Adwokat i Młodszy Partner w Gekko Taxens wyjaśni m.in., jaka jest praktyka stosowania RODO w firmach korzystających z flot pojazdów i usług wynajmu samochodów oraz przedstawi najczęstsze incydenty i problemy interpretacyjne związane z RODO, występujące przy okazji zarzadzania flotą własną, leasingowaną i będącą przedmiotem najmu. Omówi także dotychczasową praktykę działania UODO oraz profil kontrolowanych firm, a także wyjaśni, za co karani są przedsiębiorcy.

Tobiasz Szczęsny, Doradca Podatkowy , Menedżer w Gekko Taxens, w trakcie wykładu „Rozliczenia z pracownikami z tytułu korzystania z samochodów" przedstawi zasady obliczania przychodu ryczałtowego pracownika z tytułu korzystania z samochodów służbowych. Inne tematy, którymi się zajmie, to m.in. jak udowodnić brak korzystania z samochodu w przypadku urlopu pracownika; jak ustalić przychód podatkowy pracownika korzystającego z samochodu elektrycznego oraz jak wygląda kwestia składek na ZUS od nieodpłatnego świadczenia w postaci korzystania z samochodu służbowego.

Interesująco zapowiada się panel dyskusyjny „Zmiany w prawie i finansach - wyzwania stojące przed branżą flotową po 1 stycznia 2020 roku". Zaproszeni do debaty eksperci odniosą się do tak ważnych kwestii jak m.in: wpływ na rynek flotowy bardziej surowych limitów emisji CO2, które wejdą w życie od nowego roku - jakie będą kary za niespełnianie norm emisyjnych. Ponadto omówione zostaną takie zagadnienia jak np. czy klienci flotowi mogą obawiać się, że ceny samochodów pójdą w górę; czy napędy alternatywne to szansa i kierunek rozwoju polskich flot; jak długo firmy pozostaną bez dopłat na zakupu samochodów elektrycznych.

Spotkanie pozwoli zdobyć unikalną wiedzę na temat przepisów i flotowych rozwiązań prawno-podatkowych oraz zweryfikować zasady stosowania dotychczasowych i nowych norm. VII edycja konferencji Flotowe prawo (30 stycznia 2020 r.) będzie okazją do twórczej dyskusji i wymiany doświadczeń między uczestnikami oraz nawiązania ważnych branżowych i zawodowych kontaktów.

Członkowie ZPL mogą skorzystać z rabatu, który obowiązuje przy zgłoszeniach do 17 stycznia br. Dodatkowych informacji na ten temat udzielają pracownicy biura ZPL.  

Więcej szczegółów na stronie - www.euroflota.pl