Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

FIRMA FRANFINANCE POLSKA ZP. Z O.O. ZMIENIŁA NAZWĘ NA EQUIPMENT LEASING POLSKA SP. Z O.O.

Société Générale Vendor Services, w skład której wchodziła spółka Franfinance Polska zmieniła swoją nazwę na Société Générale Equipment Finance.

Nowa nazwa w pełni odzwierciedla zakres usług oferowanych Klientom Grupy i służy jednocześnie ujednoliceniu wizerunku wszystkich firm wchodzących w skład Société Générale Equipment Finance. W związku z powyższym z dniem 16 września 2004 roku Franfinance Polska Sp. z o.o. zmieniła swoją nazwę na SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.