Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

FIRMA BA-CREDITANSTALT-LEASING POLAND S.A. ZMIENIŁA NAZWĘ NA BPH LEASING S.A.

Firma BA-Creditanstalt-Leasing Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z dniem 28 września 2004r. zmieniła nazwę na BPH Leasing Spółka Akcyjna (pozostałe dane jak: adres, NIP, REGON, pozostają bez zmian). Nowa nazwa służy ujednoliceniu wizerunku Grupy Kapitałowej Banku BPH, do której firma należy.

Owa przynależność jest gwarancją stabilności firmy oraz płynnego dostępu do środków finansowych bez względu na wielkość realizowanych transakcji.

BPH Leasing S.A. będzie kontynuować dobre tradycje BA-Creditanstalt-Leasing Poland S.A. na polskim rynku. Celem firmy wciąż pozostaje finansowanie w formie leasingu operacyjnego i finansowego praktycznie wszystkich grup środków trwałych (m.in.: samochodów osobowych, środków transportu drogowego, maszyn i urządzeń przemysłowych, linii technologicznych, systemów komputerowych i sprzętu medycznego) oraz nieruchomości. Firma oferuje także rozwiązania w zakresie outsourcingu flot samochodowych.

BPH Leasing S.A. zapewnia Klientów o utrzymaniu dotychczasowej profesjonalnej obsługi i wysokiego poziomu usług.