Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Europejski rynek leasingu budzi się – wskazują na to wyniki I połowy 2021 r.

 

Informacja prasowa

Warszawa, 12.10.2021


 

Europejska branża leasingowa, po ubiegłorocznym spowolnieniu związanym z pandemią COVID-19, w I połowie 2021 r. wstąpiła na ścieżkę wzrostu. Polski sektor leasingu utrzymuje stabilną 6. pozycję w Europie. 

 

Warszawa, 12.10.2021: Europejska federacja leasingowa Leaseurope, opierając się o dane krajowych stowarzyszeń (w Polsce Związku Polskiego Leasingu) podała, że w 2020r. całkowita wartość nowych umów leasingowych zawartych w Europie, wyniosła 351,9 mld euro1 i była niższa o 14,2% r/r. Całkowity portfel aktywnych umów leasingowych pozostawał względnie stabilny.


Na koniec ubiegłego roku większość krajowych rynków leasingu, komunikowało ujemne dynamiki, a 3/4 krajów odnotowało dwucyfrowe spadki (w porównaniu z 2019r). Kraje bałtyckie, Chorwacja, Portugalia, Hiszpania i Maroko pokazały największe, bo ponad 20 proc. spadki wartości nowych kontraktów. Dla przeciwwagi Ukraina, Turcja i Grecja były jedynymi krajami, które wykazały wzrosty. Polski rynek leasingu, którego dane do Leaseurope raportuje Związek Polskiego Leasingu, zajmował 6. pozycję w Europie na koniec 2020r., przy dynamice -10,1 proc. r/r.


W 2020r. spowolnienie obserwowaliśmy we wszystkich głównych kategoriach aktywów finansowych przez uczestników europejskiego rynku leasingu. Jednak to spadki w finansowaniu sektora motoryzacyjnego miały największy wpływ na działalność europejskich leasingodawców. Wartości nowych kontraktów w obszarze leasingu samochodów osobowych zmalała o 14,1%, a pojazdów dostawczych o 16,2%. Ucierpiały również inne kluczowe segmenty rynku, takie jak maszyny i urządzenia przemysłowe oraz komputery i maszyny biurowe, których dynamiki zmniejszyły się odpowiednio o 7,9% i 9,7%. Leasing nieruchomości w 2020r. odnotował wynik niższy o 23,2%.


Sytuacja zmieniła się w pierwszej połowie 2021r, kiedy ożywienie obserwowaliśmy na większości europejskich rynków leasingu – w tym na rynku krajowym. W połowie roku dynamika polskiego rynku wyniosła 36,2 % r/r, przy łącznej wartości udzielonego przez branżę finansowania na poziomie 40,5 mld zł (tj. 8,9 mld euro). Najnowsze dane Leaseurope za pierwsze 6 miesięcy 2021r. pokazują silne odbicie europejskiego rynku leasingu, na co wpływ miała m.in. niska baza z poprzedniego roku, kiedy na wyniki firm mocno oddziaływała pandemia COVID-19. W bieżącym roku wartość europejskiego rynku leasingu wyniosła 152,9 mld euro2, czyli o 32,1% więcej niż w pierwszej połowie 2020 r. Finansowanie pojazdów i sprzętu zyskało odpowiednio 39,4% i 24,7% r/r. Podobnie było w przypadku leasingu nieruchomości (7,8% r/r).


Po trudnym 2020 r., optymistyczne wyniki Leaseurope z pierwszego półrocza wskazują na to, że działalność leasingowa rozwija się równolegle z europejską gospodarką.

W obliczu trudności wynikających z zakłóceń łańcuchów dostaw, dotykających różnych sektorów przemysłu, wzrostu wstrzymywanej konsumpcji i rosnących kosztów energii, które wywierają presję na wzrosty cen, ekonomiści oczekują dalszego ożywienia gospodarczego w pozostałej części roku. Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej3 inwestycje powinny wzmocnić się za sprawą korzystnych perspektyw dla popytu krajowego i zewnętrznego, a także realizacji planów naprawy gospodarczej w całej Europie. Inwestycje biznesowe napędzają popyt na finansowanie aktywów, co daje wyraźnie podstawy do optymizmu dla branży leasingowej” - powiedział Marcin Balicki, Wiceprzewodniczący Rady ZPL, Prezes Millennium Leasing, członek Rady Dyrektorów Leaseurope.


1Dane Leaseurope: Leaseurope Annual Statistical Enquiry 2020.
2
Dane Leaseurope: Leaseurope Biannual Statistical Enquiry 2021.
3European Commission’s European Economic Forecast, lato 2021.
____________________________________


Każdorazowo przywołując dane lub analizy Związku Polskiego Leasingu, prosimy o podanie źródła cytowanych danych. 

Materiały do pobrania:
- materiał prasowy ZPL (plik PDF)


Dodatkowe informacje dla mediów: 
Anna Polak,
Związek Polskiego Leasingu,
e-mail: 
anna.polak@leasing.org.pl,
tel.: (22) 542 41 39 lub +48 505 83 18 18