Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Europejski Kongres MŚP odpowie przedsiębiorcom


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zwiększyć zyski? Gdzie i kiedy promować swoją działalność? W jaki sposób zabezpieczyć interesy firmy? Jak współpracować z samorządem? Tego wszystkiego dowiedzą się uczestnicy Europejskiego Kongresu MŚP. Na uczestników czeka rzetelna i praktyczna wiedza, którą będą mogli przekuć w biznesowy sukces. Związek Polskiego Leasingu został organizacją wspierającą kongres i biznesowym partnerem merytorycznym sesji poświęconej finansowaniu MŚP ze środków pozaunijnych.

W październiku (18-20) po raz siódmy odbędzie się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który pod dachem Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach zgromadzi przedstawicieli nauki, biznesu i samorządu. Współpraca tych trzech środowisk ma „Uwolnić biznes” i – dzięki realizacji ich postulatów – przyczynić się do lepszego rozwoju gospodarki.

Organizatorem wydarzenia jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która od 27 lat zajmuje się promocją przedsiębiorczości i pobudza jej rozwój, jednocześnie stanowiąc miejsce dialogu i współpracy pomiędzy biznesem a administracją rządową i samorządową. Obecnie RIG w Katowicach zrzesza blisko 500 firm ze Śląska. Natomiast w organizowanym przez Izbę Europejskim Kongresie MŚP do tej pory wzięło udział blisko 25 tysięcy osób.

–  Jesteśmy blisko polskich przedsiębiorców, uważnie wsłuchując się w ich propozycje i problemy mówi Tadeusz Donocik, Prezes RIG w Katowicach.To pozwoliło na stworzenie Kongresu, który realnie odpowiada na potrzeby, nie skupiając się wyłącznie na tematach będących na topie. Wiemy, że u podstaw działalności firmy leży kwestia zarządzania, prawa i podatków, jak również codziennej organizacji. Nie zapominamy przy tym o sieciowaniu polskich przedsiębiorców i współpracy międzynarodowej.


O leasingu podczas EKMŚP
Związek Polskiego Leasingu został partnerem wspierającym Kongres oraz biznesowym partnerem merytorycznym sesji „Finansowanie MŚP ze środków pozaunijnych”. Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL, będzie reprezentował polska organizację leasingową podczas spotkania, które odbędzie się 19 października (g. 11.30-13.30). W czasie dyskusji, będą omawiane m.in. następujące kwestie:

  • Czy kredyt przestaje być atrakcyjną formą finansowania przedsiębiorstw? Dlaczego zainteresowanie kredytami spada?
  • Rosnąca rola faktoringu w finansowaniu MSP
  • Dlaczego polski rynek leasingu rośnie dwucyfrowo? Jakie korzyści daje MŚP?
  • Poręczenia i gwarancje w ramach programów rządowych
  • Obligacje korporacyjne na tle innych źródeł finansowania. Kiedy spółce opłaca się emitować obligacje?

Tegoroczny Kongres podzielony jest na 10 ścieżek tematycznych, a każda z nich dzieli się na sesje panelowe i warsztaty. Uczestnicy będą mogli zarówno poznać zdanie ekspertów w wybranych zagadnieniach, zabrać głos w dyskusji, jak i pozyskać praktyczną wiedzę, również samodzielnie pracując nad wybranymi zagadnieniami.

Przedsiębiorcy biorący udział w EKMŚP dowiedzą są m.in. jak napisać dobry wniosek i realizować projekty dofinansowane z Unii Europejskiej oraz źródeł pozaunijnych, wdrożyć nowe skuteczne modele biznesowe czy jak zbudować solidny zespół pracowników oraz skutecznie go zmotywować. W ramach sesji panelowych zostanie przedstawiony szereg case studies, które na konkretnych przykładach pokażą jak wykorzystywane są rozmaite narzędzia w biznesie, np. aplikacje mobilne czy strona internetowa.

Podczas Kongresu łączymy: naukę, samorząd i biznes, wierząc, że ścisła współpraca między tymi środowiskami pozwoli na stworzenie nowej jakości rynku w zakresie prawa, zarządzania i edukacji zawodowej, co z kolei przełoży się na wzmocnienie podstaw polskiej gospodarki – dodaje Tadeusz Donocik.

Szeroko omawiany będzie także rynek pracy, szczególnie w kontekście nauki i edukacji. Od pracy 4.0 i Silver Economy, przez kształcenie dualne, aż po finansowanie szkoleń i doradztwa dla firm. W tym bloku tematycznym duży nacisk położono na współpracę biznesu i nauki, która pozwoli na spełnianie coraz to nowszych, bardziej wymagających oczekiwań rynku pracy. Uczestnicy zastanowią się również nad rolą Powiatowych Urzędów Pracy i spróbują odpowiedzieć na pytanie czy to niepotrzebny twór administracyjny, czy też nadążający za potrzebami przedsiębiorców sprawny administrator rynku pracy?

Niemniej ciekawie zapowiada się oferta tegorocznych Targów Biznes Expo, czyli imprezy towarzyszącej Kongresowi. Prezentacji oferty skierowanej do MŚP towarzyszyć będzie szereg spotkań B2B, również o charakterze międzynarodowym. Ponadto w ramach targowej Strefy Prezentacji będzie można zarówno zapoznać się z ofertą dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych, jak i spotkać się z przedstawicielami ZUS i dowiedzieć się więcej o e-składkach.

Na tych, którzy szukają skutecznych narzędzi wsparcia sprzedaży oraz wiedzy dotyczących nowych technologii, podczas Kongresu czeka rozbudowana ścieżka marketingowa. W jej ramach uczyć będzie się można m.in. od takich potentatów jak Facebook czy Google, wziąć udział w Akademii Marketingu i Sprzedaży, porozmawiać o nowych technologiach w służbie biznesu oraz najlepszych praktykach z zakresu budowania wizerunku firmy. Dzięki warsztatom w Strefie prezentacji uczestnicy będą mogli się zmierzyć również z kwestią występowania w mediach, radzenia sobie ze stresem czy asertywnością.

Udział w Kongresie jest bezpłatny, wymaga jedynie rejestracji poprzez www.ekmsp.eu

Zachęcamy do śledzenia profilu EKMSP na FB. Organizatorzy wykorzystują ten kanał, prowadząc na żywo relację z wybranych paneli link

Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Współgospodarze: Miasto Katowice, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Górnośląski Związek Metropolitalny, Wojewoda Śląski
Główny Współorganizator: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Współorganizatorzy: Politechnika Śląska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Krajowa Izba Gospodarcza
Główny Partner Merytoryczny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Patronat Honorowy: Ministerstwo Rozwoju, Wojewoda Śląski, Wojewoda Małopolski
Organizacja wspierająca, biznesowy partner merytoryczny sesji: Związek Polskiego Leasingu

Wydarzenie odbywa się pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego