Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

EU Access to Finance Day

23 czerwca 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja dla instytucji finansowych i otoczenia biznesu nt. instrumentów finansowych w programach ramowych UE na lata 2014-2020 pod patronatem Komisji Europejskiej oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Porgramów UE. W konferencji wzięli udział przedstawiciele dwóch firm członkowskich Związku Polskiego Leasingu - Raiffeisen Leasing Polska SA oraz Europejskiego Funduszu Leasingowego SA.

Prezes Andrzej Krzemiński wygłosił prezentację pt. "Podsumowanie doświadczenia Raiffeisen-Leasing Polska SA w obsłudze instrumentów zwrotnych programów ramowych UE". Andrzej Krzemiński jest także Wiceprzewodniczącym Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

W dalszej części konferencji głos zabrał Radosław Woźniak, Wiceprezes Europejskiego Funduszu Leasingowego SA, który wygłosił prezentację pt. "EFL i zewnętrzne źródła finansowania".

W trakcie spotkania zaprezentowano także przegląd nadchodzących instrumentów finansowych Unii Europejskiej wspierających konkurencyjność i innowacyjność MSP. Konferencja została zaprezentowana w ramach cyklu wydarzeń prezentujących nowe instrumenty finansowe UE we wszystkich państwach członkowskich.

Prezentacje z konferencji są dostępne do pobrania na stronie organizatora.