Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

EFL wyróżniony w badaniu Premium Brand 2010

Europejski Fundusz Leasingowy należący do Związku Polskiego Leasingu został wyróżniony tytułem Firmy Wysokiej Reputacji 2010 V edycji badania Premium Brand.

Reputacja w badaniu PremiumBrand oceniana jest na podstawie specjalnej metodologii, na 4 wymiarach: referencji, atmosfery medialnej, firmy jako pracodawcy, społecznego zaangażowania, a dla firm dodatkowo na wymiarze "firma jako partner biznesowy". Badania prowadzone są metodą CATI dla marek na próbie ogólnopolskiej, reprezentatywnej dla populacji dorosłych Polaków ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, region i wielkość miejscowości zamieszkania. Wielkość próby wyniosła N=502. Dla firm badanie realizowano na grupie managerów największych polskich przedsiębiorstw, a konstrukcja próby uwzględniała branżę działalności firmy, liczbę zatrudnionych oraz jej lokalizację. Wielkość próby wyniosła N=102.

Organizatorem PremiumBrand jest agencja MMT Management. Za realizację badania odpowiada instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC.

Więcej informacji na stronie organizatorów.