Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

EFL pierwszą polską firmą leasingową z poręczeniem EIF

EFL pierwszą polską firmą leasingową z poręczeniem EIF

Europejski Fundusz Leasingowy jest pierwszą w Polsce firmą leasingową i drugą w Europie, która otrzymała poręczenie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF) w ramach unijnego „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)". 

Wartość umowy zawartej pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym wynosi 350 mln PLN.

Dzięki podpisanej umowie, w pierwszej połowie lipca 2011r. oferta EFL wzbogacona zostanie o nowe produkty skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą.

START Leasing to produkt dedykowany nowopowstającym firmom. Z oferty mogą również skorzystać firmy o słabszej kondycji finansowej (brak zdolności kredytowej lub wygenerowana strata), ale posiadające potencjał do rozwoju. Firma ubiegająca się o finansowanie musi spełniać definicję MŚP (z ang. SME- Small, Medium Enterprises).

START Leasing skierowany jest zwłaszcza do przedsiębiorców reprezentujących wolne zawody takie jak: aptekarze, lekarze, weterynarze, prawnicy, architekci, managerowie zatrudnieni na kontraktach managerskich itp.

Przedmiotami leasingu będzie szeroka gama środków trwałych: pojazdy osobowe, dostawcze ( do 3,5t) i ciężarowe (powyżej 3,5t), wyposażenie biur, gabinetów lekarskich, a także maszyny i urządzenia dla różnych branż (od solarium po koparkę).

Umowy zawierane będą tylko w PLN. Produkt oferowany będzie do końca 2012 roku.

  EFL pierwszą polską firmą leasingową z poręczeniem EIF