Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Debata z udziałem ZPL

Podczas debaty, która odbyła się 10 czerwca 2010 Związek Polskiego Leasingu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów oraz Polska Izba Motoryzacji wypowiedziały się jednym głosem w sprawie kluczowych problemów motoryzacji w Polsce. Efektem kilkumiesięcznej współpracy czterech organizacji jest wydana na początku czerwca publikacja "Motoryzacja w Polsce. Analiza, propozycje rozwiązań prawnych i perspektywy rozwoju".

Po raz pierwszy cztery organizacje związane z motoryzacją zjednoczyły się i wspólnie wypowiedziały publicznie w sprawach istotnych z punktu widzenia branży. Analiza powstała dzięki zaangażowaniu przedstawicieli Związku Polskiego Leasingu, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Związku Dealerów Samochodów oraz Polskiej Izby Motoryzacji  przy współpracy zespołu ekspertów z Baker & McKenzie (Jerzego Martiniego i Łukasza Karpiesiuka), Ernst & Young (Zbigniewa Liptaka i Tomasza Wagnera) oraz MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Dokument ten jest głosem w dyskusji na temat przyszłości polskiej motoryzacji oraz problemów prawnych stojących na drodze do jej rozwoju.

Zdaniem autorów Analizy, interesy użytkowników pojazdów idą w parze zarówno z interesami państwa (rozwojem gospodarczym, zwiększeniem wpływów do budżetu), jak i branży motoryzacyjnej. Bazując na przykładach europejskich, dokument pokazuje na symulacjach, jak zastąpienie starych regulacji prawnych nowymi usprawnia korzystanie z motoryzacji na poziomie przeciętnego użytkownika ruchu drogowego. Wskazuje również przełożenie nowych regulacji na wymierne korzyści dla budżetu państwa. Do wdrożenia niektórych korzystnych skądinąd rozwiązań w zakresie podatków, leasingu czy kontroli pojazdów, brakuje wciąż odpowiednich aktów prawnych. Warto podkreślić jednak, iż przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedostateczne zrozumienie przez społeczeństwo korzyści, jakie niosą postulowane w Analizie zmiany legislacyjne. W Polsce wciąż pokutuje stereotypowe myślenie, wynikające z niewiedzy bądź sprzecznych informacji na temat problemów motoryzacji w kontekście gospodarki i ekologii. Kolejnym wyzwaniem stojącym przed branżą jest zatem dotarcie do świadomości społecznej z przekazem, który zostanie odebrany zgodnie z intencjami przedstawicieli sektora i ominie stereotypowe naleciałości w myśleniu o branży motoryzacyjnej.

Autorzy Analizy proponują podjęcie społecznej dyskusji w zakresie czterech zagadnień: odliczeń podatku VAT, wprowadzenia podatku przyjaznego środowisku, leasingu konsumenckiego oraz poprawy funkcjonowania stacji kontroli pojazdów. Zdaniem branży, niezwykle istotnym filarem gospodarki jest kwestia leasingu konsumenckiego, popularnego w wielu krajach Europy, w Polsce zaś praktycznie nieistniejącego. Wypowiedź przybliżającą zagadnienia związane z leasingiem konsumenckim zaprezentował Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu Andrzej Sugajski.

 

 MOTORYZACJA W POLSCE ANALIZA, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH I PERSPEKTYWY ROZWOJU.

Warszawa, czerwiec 2010 r.