Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Branża leasingowa utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu – wyniki sektora leasingowego po trzech kwartałach 2018r.

Warszawa, 22.10.2018
 
 
  • 58,2 mld zł wyniosła wartość nowych kontraktów, które polska branża leasingowa podpisała w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 roku.
  • Dynamika rynku leasingu po trzech kwartałach br. wyniosła +18,7 proc. r/r.
  • Najważniejszym obszarem działania polskich leasingodawców pozostaje finansowanie pojazdów lekkich, maszyn i urządzeń (w tym IT) oraz środków transportu ciężkiego.

Warszawa, 22.10.18: Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018r. branża leasingowa sfinansowała aktywa inwestycyjne o łącznej wartości 58,2 mld zł, przy wzroście rynku na poziomie +18,7% r/r (dane ZPL po trzech kwartałach 2018r).

W omawianym okresie, przedsiębiorcy, za pośrednictwem leasingu i pożyczki inwestycyjnej, czyli produktów oferowanych przez firmy leasingowe, najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony (45,9 proc. udział w strukturze rynku). Na drugim miejscu znalazły się maszyny i urządzenia (w tym IT) z 27 proc. udziałem w rynku, a trzecie miejsce, z udziałem na poziomie 25,6 proc., zajęły środki transportu ciężkiego. Zarówno nieruchomości jak i pozostałe aktywa mają niewielki udział w polskim rynku (obie kategorie - poniżej 1 proc.).

Pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony z 45,9 udziałem w rynku

Finansowane pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony w ciągu pierwszych trzech kwartałów br. wyniosło 26,7 mld zł (przy +22,1 proc. wzroście tego segmentu r/r). Warto zauważyć, że kontrakty odnoszące się wyłącznie do pojazdów osobowych odpowiadają za 22,7 mld zł finansowania, a dynamika w tej części rynku wyniosła po trzech kwartałach br. +24,1 proc. r/r.

„W kontekście zmian zapowiedzianych i procedowanych przez rząd w ciągu trzech ostatnich miesięcy, a dotyczących amortyzacji pojazdów osobowych, szczególnie dużą rolę przywiązujemy do analizy tego obszaru działania firm leasingowych. Dynamika leasingu pojazdów osobowych od początku roku pozostaje na wysokim, ponad 20 proc. poziomie. Po I kw. 2018r. wyniosła +24,9 proc, w połowie roku była na poziomie +22,8 proc., podczas gdy dane ZPL po III kw. pokazują wzrost finansowania pojazdów osobowych do +23,9 proc. r/r. Bazując na prognozach przygotowanych w połowie roku, możemy spodziewać się dalszego wzrostu finansowanych aut osobowych, szczególnie w IV kw. 2018. Dynamika ta będzie jednak ograniczona przez możliwości podażowe importerów pojazdów” – powiedział Andrzej Sugajski, Dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.Maszyny i inne urządzenia oraz środki transportu ciężkiego

Obok finansowania samochodów osobowych, na wysokim poziomie utrzymuje się finansowanie maszyn i urządzeń oraz środków transportu ciężkiego. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku polscy leasingodawcy sfinansowali maszyny i inne urządzenia (w tym IT) o łącznej wartości 15,7 mld zł, przy +18,3 proc. wzroście tego segmentu r/r. Wysokie dynamiki obserwowane od początku roku w zakresie finansowania maszyn budowalnych pozwoliły podsumować trzy pierwsze kwartały roku +50,1 proc. wzrostem r/r, przy wartości umów na poziomie 2,7 mld zł. W przypadku maszyn rolniczych, w omawianym okresie łączne finansowanie branży wyniosło 3,9 mld zł, przy dynamice na poziomie +19,4 proc. r/r.

Od stycznia do końca września 2018r., polscy leasingodawcy podpisali także nowe kontrakty, odnoszące się m.in. do takich aktywów jak ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki czy środki transportu kolejowego, o łącznej wartości 14,9 mld zł. Dynamika finansowania środków transportu ciężkiego po trzech kwartałach br. wyniosła +14,1 proc. (r/r).

Od początku roku do końca września branża leasingowa sfinansowała nieruchomości warte 0,5 mld zł, dlatego dynamika ich finansowania pozostała na zbliżonym do ubiegłego roku poziomie (-1 % r/r).

Wyniki badania koniunktury branży leasingowej

W IV. kwartale 2018r. firmy leasingowe spodziewają się przyspieszenia aktywności sprzedażowej. Według badanych wzrośnie zarówno liczba wpływających umów jak i wartość nowej produkcji – takie wnioski płyną z kwartalnego odczytu badania koniunktury branży leasingowej, realizowanego wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach zrzeszonych w ZPL. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, ankietowani oczekują nieznacznego wzrostu zatrudnienia oraz ustabilizowania jakości portfela. Jednocześnie firmy leasingowe spodziewają się wyższego poziomu finansowania dla wszystkich trzech głównych grup środków trwałych na rynku ruchomości tj. pojazdów lekkich, transportu ciężkiego oraz maszyn i IT. Niższa dynamika wzrostu może dotyczyć finansowania nieruchomości.

 

_____________________________________________________________________________________
    
Każdorazowo przywołując dane lub analizy Związku Polskiego Leasingu, prosimy o podanie źródła cytowanych danych.

 

Materiał do pobrania:
- Materiał prasowy ZPL (plik PDF
- infografika ZPL (poszczególne wykresy, jedna strona)


Dodatkowe informacje dla mediów:

Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl