Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

BOŚ Leasing – Eko Profit w Związku Polskiego Leasingu

Informacja prasowa ZPL 

Warszawa, 08.10.2019Spółka BOŚ Leasing - Eko Profit dołączyła do grona podmiotów stowarzyszonych w Związku Polskiego Leasingu.

Warszawa, 08.10.2019: Związek Polskiego Leasingu, organizacja reprezentująca polski sektor leasingowy podała, że z początkiem października br. do grona jej członków dołączyła spółka BOŚ Leasing - Eko Profit. W latach 2016-2019 do polskiej organizacji leasingowej przystąpiło dziewięć nowych podmiotów.

Liczymy na to, że współpraca BOŚ Leasing - Eko Profit ze Związkiem Polskiego Leasingu przyniesie korzyści obu stronom. Posiadamy doświadczenie z zakresu finansowania przedsiębiorców, rolników, jak i projektów związanych z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii. Wymiana doświadczeń z firmami zrzeszonymi w Związku stanowić może obopólną wartość dodaną" - powiedział Radosław Pieniek, Prezes Zarządu BOŚ Leasing - Eko Profit.

Nowa firma członkowska będzie mogła włączyć się w prace grup i zespołów roboczych, funkcjonujących w ramach Związku Polskiego Leasingu. Są wśród nich zespoły pracujące na rzecz bezpieczeństwa obrotu, czyli podejmujące inicjatywy z obszaru prawa, rachunkowości czy przeciwdziałania fraudom. W ramach ZPL spotykają się także eksperci pracujący na rzecz wspólnych działań branży w obszarze digitalizacji, rynku motoryzacyjnego, badań czy społecznej odpowiedzialności biznesu.

Na temat przyszłej współpracy wypowiedział się także Paweł Okoński, Wiceprezes BOŚ Leasing - Eko Profit: „Możemy wnieść do współpracy innowacyjne podejście do potrzeb klientów, którzy oprócz usługi leasingowej, poszukują także wsparcia i doradztwa inwestycyjnego przy realizacji inwestycji. BOŚ Leasing - Eko Profit nie tylko udziela finansowania, ale i prowadzi specjalistyczne usługi doradcze wspierając klientów na każdym etapie realizowanych projektów, zwłaszcza z dziedziny ekologii" .

Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu powiedział: „Witamy na pokładzie kolejną spółkę leasingową. Cieszymy się, że zespół BOŚ Leasing - Eko Profit aktywnie włączy się w działania Związku Polskiego Leasingu. Firmy z sektora leasingowego łączy wiele wspólnych wyzwań. Wierzymy w to, że tylko solidarne działanie na rzecz rozwiązań istotnych dla naszej branż i jej klientów, przyniesie korzyści wszystkim uczestnikom rynku teraz i w kolejnych latach".

            
                           Na zdjęciu od lewej: Jerzy Bohdanowicz, Paweł Okoński, Radosław Pieniek, Andrzej Krzemiński.

BOŚ Leasing - Eko Profit S.A. jest, obok Domu Maklerskiego BOŚ S.A., spółką córką notowanego na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Banku Ochrony Środowiska S.A. Misją organizacji jest dostarczenie firmom oraz rolnikom dogodnych możliwości finansowania ich rozwoju w formie leasingu i pożyczek, bez konieczności zakupu środków trwałych lub ponoszenia kosztów inwestycji i angażowania tym samym własnych środków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem OZE, dzięki którym mogą one budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku. Firma rozwija i wspiera także projekty inwestycyjne Klientów, poprzez doradztwo biznesowe i techniczne oraz wsparcie w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów inwestycyjnych, we wszystkich dziedzinach ochrony środowiska, z krajowych i zagranicznych źródeł finansowych. Siłą Spółki jest kompleksowa obsługa na terenie całej Polski przez profesjonalny i doświadczony zespół. Więcej na temat BOŚ Leasing - Eko Profit S.A. na www.bosekoprofit.pl

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 30 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL reprezentuje interesy swoich członków współpracując, z licznymi organizacjami biznesowymi i organizacjami pracodawców m.in. Związkiem Banków Polskich, Krajową Izbą Gospodarczą, Konfederacją Lewiatan. ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na www.leasing.org.pl

Materiał do pobrania:
- materiał prasowy ZPL (plik PDF)


Dodatkowe informacje dla mediów:
Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl