Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Arkadiusz Etryk Przewodniczącym KW ZPL

Decyzją Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu w dniu 22.08.2012 Pan Arkadiusz Etryk został wybrany Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego ZPL. Arkadiusz Etryk jest Prezesem Zarządu firmy członkowskiej ZPL - Raiffeisen-Leasing Polska S.A., dotychczas we władzach ZPL pełnił rolę Wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego ZPL oraz ostatnio, po rezygnacji Pana Andrzeja Krzemińskiego - p.o. Przewodniczącego KW ZPL.