Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Andrzej Krzemiński przewodniczącym KW ZPL

Walne Zebranie Związku Polskiego Leasingu, które odbyło się 24 kwietnia w Warszawie, wybrało nowy skład Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Przewodniczącym KW został Andrzej Krzemiński, prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Dotychczasowy Przewodniczący KW ZPL Mieczysław Groszek, prezes BRE Leasing, pozostał w składzie KW ZPL i jego głównym zadaniem będą kontakty z Leaseurope, w której od grudnia 2008 roku został wybrany na dwuletnią kadencje do zarządu.

Zebranie m.in. zaaprobowało plan pracy Związku w roku 2009, w tym wskazując na konieczność rozwijania współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w celu zwiększenia aktywności Związku oraz kontynuowania działań ZPL na rzecz rozwoju leasingu konsumenckiego.

W wyborach uzupełniających do KW ZPL wybrany został, poza Andrzejem Krzemińskim i Mieczysławem Groszkiem, Rafał Piskorski, prezes Fortis Lease Polska. W KW ZPL pozostają Arkadiusz Etryk, Andrzej Gliński, Wojciech Nowacki i Leszek Pomorski, których kadencja upływa w 2010 r.

Walne Zebranie podziękowało Mieczysławowi Woźniakowi, który nie kandydował na następna kadencję, za wieloletnią współpracę ze Związkiem.