Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Andrzej Krzemiński ponownie na czele ZPL


Andrzej Krzemiński – prezes Raiffeisen Leasing po czteroletniej przerwie, po raz drugi został wybrany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Poprzednio, organizacją kierował Wojciech Rybak, który awansował w strukturach Grupy Banku Millennium.


Nowy przewodniczący, Andrzej Krzemiński ze Związkiem Polskiego Leasingu, związany jest od dziewięciu lat. W latach 2007-2012 należał do Komitetu Wykonawczego ZPL, gdzie przez ostatnie cztery ostatnie lata stał na czele organizacji. W 2014 r. ponownie dołączył do władz ZPL, początkowo sprawując funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, a 23 czerwca br. po raz drugi stanął na czele ZPL, organizacji reprezentującej interesy polskiej branży leasingowej. Jest autorem koncepcji zespołów i grup roboczych, które od 2007 roku funkcjonują w ZPL do dziś. W jej ramach eksperci branży leasingowej pracują społecznie na rzecz rozwiązań istotnych dla funkcjonowania polskich leasingodawców i ich klientów.Powrót na to zaszczytne stanowisko to dla mnie poważne wyzwanie: nie wystarczy bowiem dobrze wypełniać powierzoną funkcję. Czuję na sobie obowiązek zwiększenia mocy sprawczej naszej Organizacji. Firmy Członkowskie wspierają swoją działalnością blisko 30% wszystkich aktywnych przedsiębiorstw w Polsce, zarządzamy ogromnym majątkiem budującym PKB naszego kraju. Branża leasingowa jest źródłem innowacji, nasz rynek jest wysoce konkurencyjny, ale jednocześnie potrafimy działać wspólnie na rzecz poprawy warunków działania Klientów. Będę dokładał wiele wysiłku by rosła przydatność Związku tak dla Klientów jak i dla Firm Członkowskich” - powiedział Andrzej Krzemiński, nowo wybrany przewodniczący KW ZPL.


Wojciech Rybak złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, poprzedzoną rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu Millennium Leasing, w związku ze zmianą zakresu zadań w Grupie Banku Millennium i powołaniem w skład Zarządu Banku z odpowiedzialnością za rynek klientów detalicznych.


Branża leasingowa rozwija się dynamicznie, ma do odegrania niezwykle istotną rolę we wzroście inwestycji polskich przedsiębiorców, zapewniając stabilne, innowacyjne i konkurencyjne warunki finansowania rozwoju. Związek w obecnej formule, zrzeszający nie tylko najsilniejszych graczy na rynku, jest wyraźnym, spójnym głosem, słyszanym w Warszawie i Brukseli. Życzę dalszego rozwoju branży leasingowej, dla mnie zawsze tożsamego z rozwojem polskiej gospodarki” - napisał Wojciech Rybak.


Obok Andrzeja Krzemińskiego, swoją pracę w Komitecie Wykonawczym ZPL będą̨ kontynuować Jerzy Kobyliński (były Prezes Zarządu spółek z Grupy Masterlease), Radosław Kuczyński (Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego), Leszek Pomorski (Członek Zarządu PZWLP, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Alphabet Polska Fleet Management) oraz kandydujący na kolejną kadencję do Zarządu Leaseurope, Mieczysław Woźniak (Prezes Zarządu mLeasing).


Plik do pobrania:
Plik PDF

 


Dodatkowe informacje:


Anna Polak

Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl


Biogram obecnego przewodniczącego Komitetu Wykonawczego ZPL

Andrzej Krzemiński jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Od 26 lat pracuje w polskim sektorze finansowym. Zaczynał w 1990 r. w Banku Inicjatyw Gospodarczych (dziś Bank Millennium S.A.) gdzie m.in. od 1996 r. współtworzył projekt nowoczesnej bankowości detalicznej. W latach 1998-2002 A. Krzemiński kierował kolejno sprzedażą w TFI Banku Handlowego, Handlobanku, Citibanku oraz tworzył CitiFinancial - sieć sprzedaży produktów consumer finance. Od grudnia 2002 r. pracował w Grupie Credit Agricole początkowo jako wiceprezes odpowiedzialny za sektor finansów konsumenckich, a od października 2005 r. jako wiceprezes, a zaraz potem prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., gdzie był autorem wielu projektów rozwojowych m.in. firmy flotowej Carefleet S.A. czy stworzenia spółki faktoringowej Credit Agricole Commercial Finance S.A.  Z ramienia EFL był członkiem Komitetu Wykonawczego a w latach 2009-12 Przewodniczącym KW Związku Polskiego Leasingu.

Andrzej Krzemiński zasiadał w Zarządzie Konfederacji Lewiatan, Zarządzie Leaseurope, Radach Nadzorczych Fiat Bank S.A. i Credit Agricole Bank S.A. oraz radach nadzorczych spółek-córek EFL stworzonych w trakcie jego kadencji. Od sierpnia 2012 był wiceprezesem Zarządu Deutsche Bank PBC S.A. gdzie odpowiadał za pion bankowości dla podmiotów gospodarczych. Od kwietnia 2014 roku Prezes Zarządu Raiffeisen-Leasing Polska SA. zasiada także w Komitecie Wykonawczym Związku Polskiego Leasingu, którego pracami kieruje od czerwca 2016r.