Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Statystyki za rok 2004

 

od 01.01.2004 do 31.12.2004
wersja polska english version
 • Zestawienie - pdf xsl 
 • Porównanie wyników firm - pdf
 • Komentarz -
 • Prezentacja -
 • Juxtaposition   - 
 • Comparison of results -
 • Presentation -
od 01.01.2004 do 30.09.2004
wersja polska english version
 • Zestawienie - pdf xsl 
 • Tylko III kw. - pdf
 • Porównanie wyników firm -
 • Komentarz -
 • Prezentacja -
 • Juxtaposition  - 
 • Only III quarter -
 • Presentation -
od 01.01.2004 do 30.06.2004
wersja polska english version
 • Zestawienie - pdf xsl 
 • Porównanie wyników firm -
 • Komentarz -
 • Prezentacja -
 • Juxtaposition   -   
 • Comparison of results -
 • Presentation -
od 01.01.2005 do 31.03.2005
wersja polska
 • Zestawienie - pdf xsl 
 • Komentarz -
 • Prezentacja -