Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Kontakt dla mediów

 Anna Polak
Dyrektor ds. Komunikacji i Public Relations
Związek Polskiego Leasingu
anna.polak@leasing.org.pl
T: 22 542 41 39