Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Kontakt

Związek Polskiego Leasingu

ul. T. Rejtana 17 02-516 Warszawa

tel.: (+48 22) 542 41 36 fax: (+48 22) 542 41 37

e-mail: zpl@leasing.org.pl

Profil ZPL na LinkedIn

 

 

Andrzej Sugajski
Dyrektor Generalny ZPL

Anna Polak
Dyrektor ds. Komunikacji i Public Relations ZPL
anna.polak@leasing.org.pl

Małgorzata Rychlik
Kierownik do spraw organizacyjno-administracyjnych
malgorzata.rychlik@leasing.org.pl