Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

STATYSTYKI - KOMENTARZ ZA I KWARTAŁ 2005 R.

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

Komentarz do informacji statystycznej nt. rynku leasingu w I kwartale 2005 r.

Do przygotowania załączonego zestawienia statystycznego, dotyczącego sytuacji na rynku leasingu w Polsce w I kwartale 2005 r., posłużyły dane przekazane do Związku Przedsiębiorstw Leasingowych przez 30 firm. Z zebranych danych wynika, iż łączna wartość netto środków trwałych (poza nieruchomościami) przekazanych w leasing w tym okresie przez wymienione w załączniku firmy wyniosła 2,95 mld zł. Biorąc pod uwagę fakt, że swoje wyniki za ten okres udostępniły wszystkie większe firmy leasingowe działające na rynku, można założyć, że szacunkowa, całkowita wartość netto ruchomych środków trwałych wyleasingowanych przez wszystkie działające na rynku firmy wyniosła w tym okresie ok. 3,05 mld zł. Oznacza to wzrost o pond 20,5 % w stosunku do I kwartału 2004 roku (2,53 mld zł.).

Dzięki leasingowi w I kwartale 2005 roku sfinansowano następujące zakupy inwestycyjne:

  • środków transportu drogowego za ok. 1875 mln zł. (wzrost o 4,16 % w stosunku do analogicznego okresu 2004 r.);
  • w tym samochodów osobowych za ok. 490 mln zł. (wzrost o 230 %);
  • maszyn i urządzeń przemysłowych za ok. 850 mln zł.(wzrost o 57,40 %);
  • komputerów i sprzętu biurowego za ok. 90 mln zł. (wzrost o 63,63 %);
  • środków transportu kolejowego, powietrznego i wodnego za ok. 195 mln zł. (wzrost o 457,14 %);
  • innych środków trwałych za ok. 15 mln zł (spadek o 85 %).

W stosunku do struktury rynku ostatnich trzech lat, nastąpiła wyraźna zmiana polegająca na spadku udziału pojazdów w rynku leasingu z ponad 70-procent do 62 procent, przy jednoczesnym wzroście udziału maszyn z około 23 do ponad 28 procent, segmentu statków, samolotów i kolei z ok. 1 do ponad 6 procent oraz sprzętu IT z 2 do 3 procent. Pomimo tych zmian, nadal wyraźnie dominuje leasing pojazdów drogowych, przy czym wciąż zwiększa się udział samochodów osobowych w rynku leasingu pojazdów (już 26%).

Natomiast zwraca uwagę wyraźnie niższy, od średniej rynkowej, wskaźnik wzrostu segmentu pojazdów, na co obok szybciej rosnącej koniunktury na leasing maszyn i urządzeń, wpływ miała sytuacja na rynku nowych samochodów, których sprzedaż spadła drastycznie w ostatnich miesiącach. Ponadto niesprzyjający klimat dla leasingu pojazdów wytworzyła dyskusja nad rządowymi propozycjami zmian w ustawie o VAT, m.in. w zakresie zasad odliczania podatku VAT od zakupionych lub wyleasingowanych pojazdów. Na tym przykładzie wyraźnie widać, jak bardzo branża leasingowa jest podatna na impulsy legislacyjne.

Odnotowany w I kwartale 2005 roku procentowy wzrost innego, niż pojazdy, asortymentu w strukturze rynku leasingu może być dowodem na no, iż polski rynek leasingu dojrzewa i upodabnia się do rynków rozwiniętych krajów europejskich, które charakteryzują się m.in. stosunkowo wysokim udziałem maszyn i urządzeń w rynku leasingu.

Z uwagi na specyfikę biznesu na rynku leasingu nieruchomości, ocena tego fragmentu rynku leasingu po I kwartale nie ma sensu.

Wyniki I kwartału 2005 roku wskazują, iż branża leasingowa wciąż się dynamicznie rozwija, pomimo perturbacji związanych z kolejną zmianą otoczenia prawnego (nowelizacja ustawy o VAT).